รายการวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 รายการชั่วโมงนักบริหาร

จากจุดเริ่มต้นทีนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อใช้ในกิจการภายในมหาวิทยาลัย จนในปัจจุบันมีการก่อตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อรับใช้สังคมภายนอกมากขึ้น อีกทั้งยังเคยได้รับรางวัล The Best University in Broadcasting จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

รายการวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 รายการชั่วโมงนักบริหารดำเนินการในรูแปบวิสาหกิจที่ไม่แสวงหากำไรแต่สามารถจัดหารายได้ให้เพียงพอต่อการพัฒนาและปรับปรุงตัวเอง นอกจากนี้ยังปฏิบัติงานภายใต้กรอบจริยธรรมได้เป็นอย่างดี

เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล วิทยุจุฬาฯได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานเพื่อผลักดันให้เกิดช่องทีวีทางด้านการศึกษา จึงใช้ประสบการณ์ด้านการจัดรายการวิทยุ สู่รายการโทรทัศน์ที่ใช้ฐานคิดจากองค์กรความรู้และงานวิจัย สร้างสรรค์ด้วยบุคลากรคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาต่อไปเพื่อยืนหยัดเป็นสื่อมวลชนที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต