ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ จัดโครงการอบรม “รู้บัญชี เข้าใจภาษีและการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ”

ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ จัด โครงการอบรม “รู้บัญชี เข้าใจภาษีและการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ”

****************************************************วันจันทร์ที่ 11 – วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562เวลา 8.30 น. – 16.45 น. ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ****************************************************

สามารถเลือกสมัครเข้าอบรมแต่ละวันได้แนะนำ ทั้ง 3 วัน (11+12+13) สำหรับ ผู้ที่ไม่มีพื้นความรู้ด้านบัญชีและ สองวันหลัง (12+13) สำหรับ นักบัญชี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยE-mail : acctraining@cbs.chula.ac.thTel. 02-218-5798-9, 02-218-5740-2Facebook : Acctraining CBS Chula