หลักสูตรการตลาดและแบรนด์ Chula MMM รุ่นที่ 63

หลักสูตรการตลาดและแบรนด์ Chula MMM รุ่นที่ 63

– ความรู้เนื้อ ๆ ทันสมัยจากตัวจริงการตลาดไทย– สะดวก เรียนนอกเวลา และใช้เวลาเพียงเดือนเดียวจบ– ความสัมพันธ์แข็งแกร่งจากศิษย์เก่ามากกว่า 60 รุ่น– เรียนครบ 80% รับวุฒิบัตรจุฬาฯ

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงรุนแรงและรวดเร็ว….การตลาดต้องผ่าเหล่า (Marketing Mutation)….มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้การตลาดและแบรนด์แบบ ‘ผ่าเหล่า’ กับวิทยากรชั้นนำจากภาคธุรกิจและคณาจารย์การตลาด จุฬาฯ

อบรมระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 62 สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.chula-mmm.com สมัครด่วน 60 ที่นั่งเท่านั้น!