เกี่ยวกับเรา

CBS Academy เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศในด้านบริหารธุรกิจจากการจัดอันดับของ QS World University Rankings และได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจจากหลายองค์กรในระดับนานาชาติ เช่น AACSB EPAS EQUIS เป็นต้น จากความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ นิสิตเก่าและปัจจุบัน วิทยากรรับเชิญ และความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
จากวิสัยทัศน์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่ต้องการเป็น “A chief business school perceived as the flagship for life” เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจให้กับประเทศ CBS Academy จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านวิชาการให้กับบุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การจัดอบรมทั้งในรูปแบบของหลักสูตรระยะสั้น (Short course) และหลักสูตรระยะยาว (Executive education) การจัดอบรมให้กับหน่วยงานและองค์กร (In-house training) การเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ (Business consultancy) สถานีวิทยุจุฬาฯ (CU Radio) 101.5 MHz และการเรียนผ่านระบบออนไลน์ (SPACE by CBS)
CBS Academy คณะบัญชีฯ จุฬาฯ
อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้นล่าง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อเรา

  02-218-5958

  02-218-5701

  cbsacademy@cbs.chula.ac.th

ติดตามเรา

© 2023 ศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เงื่อนไขการให้บริการ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล